Naturunderstödd rehabilitering - den nya vägen till hållbar hälsa.

Genom att se och höra tidiga tecken på psykisk ohälsa kan vi skapa ett friskare samhälle.

Naturen är generös och kravlös i sitt sätt att ge utan att ta och har visat sig ha stor inverkan på återhämtning och läkning. Årstiderna och naturens cykler kan inte påskyndas eller kontrolleras, vilket har en lugnade inverkan på människan. Att tillbringa tid i naturnära miljöer startar processer inom oss att arbeta med oss själva.

 Mina erfarenheter

Månskenet grön rehabilitering bygger på ett förebyggande stresshanteringsprogram . Att tidigt se och höra tecken på psykisk ohälsa och stressrelaterade symtom medför ökade vinster både på individ- och samhällsnivå. De personer som tagit del av mitt förebyggande program har kunna förhindrat sjukskrivning.

Genom det coachande förhållningssättet lär jag personer att hantera sin stress. De får då möjlighet att ta ansvar för sin egen livsstil och göra en nyorientering. Alla deltagare gör en självscanning och en utvärdering där det framkommer mycket goda resultat.

Av de som varit långtidssjukskrivna i utbrändhet / psykisk ohälsa har flera kunnat korta ner sina sjukskrivningar. Med naturunderstödd rehabilitering och mina utformade verktyg har vi nått dessa goda resultat.

Som Stress & friskvårdsterapeut arbetar jag med meditationer, lättare motion, kost och hälsa i balans och med  mina utformade verktyg som ett komplement till naturunderstödd rehabilitering.
Med focus på individens kapacitet och eget ansvar ökar deras självinsikt, som leder till en stärkt självkänsla och ett ökat självförtroende.

Genom tidiga insatser minskar risken för ekonomiskt bortfall på grund av sjukskrivningar, vilket skapar vinster både för individen, företaget och samhälle.

Företag som arbetar med att förebygga stress och som ser tidiga tecken på psykisk ohälsa hos sin personal, minskar risken för långa sjukskrivningar och en ekonomisk belastning för företaget. Att satsa på en frisk personal och hälsosam personal har positiva effekter som ökar personalens kapacitet och prestation, vilket i sin tur ger ekonomiska vinster till företagen och till vårt samhälle.

Evidens
Forskare på SLU Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp har genom studier på Trädgårdsterapi och naturunderstödd rehabilitering kommit fram till att dessa metoder ger bättre och mer långvariga resultat än både KBT och Psykofarmaka vid utbrändhet.

Forskning

https://www.slu.se/ew-nyheter/2018/11/rehabtradgarden-i-svt/

Vill du veta mer om vår verksamhet ell boka ett studiebesök?

Kontakta mig på  mobil: 0709-541453 eller e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Positiva hälsoeffekter av att delta i naturunderst...
Välkommen till Månskenet!

Här låter vi alla sinnen vara med, synen, lukten, smaken, hörseln och känseln ~ Månskenet

© 2013 Månskenet. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen.

Tel: 0709-54 14 53    Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.